وقت سفارت آلمان و فرم ها

وقت سفارت آلمان فرم ها و مدارکفرم ها و مدارک لازم جهت درخواست ویزا از سفارت آلمان

 

pdf

هزینه های صدور ویزا  (در هنگام مصاحبه باید به یورو به سفارت پرداخت شود)

نوع ویزا کمتر از 6 سال بین 6 تا 12 سال بالاتر از 12 سال
شنگن رایگان 35 یورو 60 یورو
اقامت  پایین تر از 18 سال بالاتر از 18 سال
30 یورو 60 یورو

فرم درخواست ویزای شنگن کوتاه مدت آلمان

مدارک درخواست روادید شنگن کوتاه مدت آلمان

پرسشنامه امنیتی درخواست ویزای آلمان

چک لیست مدارک درخواست ویزای شنگن آلمان

 

فرم درخواست روادید بلند مدت اقامتی آلمان (دو عدد پر شده)

 

مدارک درخواست روادید پیوستن خانواده به همسر و فرزندان همراه آلمان

مدارک درخواست روادید پیوستن فرزند به والدین آلمان

مدارک درخواست روادید برای ازدواج آلمان

مدارک درخواست روادید پیوست به خانواده آلمان برای اتباع افغانستان

 

مدارک درخواست روادید برای تحصیل در آلمان

مدارک درخواست روادید برای دانشمندان و پژوهشگران مهمان در آلمان

مدارک درخواست روادید برای پزشکان متخصص و سایر موارد اقامت پزشکی

 

مدارک درخواست روادید برای تأسیس شرکت (کار آزاد) آلمان

مدارک درخواست روادید اشتغال به کار (کارت آبی) آلمان