وقت سفارت آلمان و فرم ها

وقت سفارت آلمان فرم ها و مدارکفرم ها و مدارک لازم جهت درخواست ویزا از سفارت آلمان

 

pdf

هزینه های صدور ویزا  (در هنگام مصاحبه باید به یورو به سفارت پرداخت شود)

نوع ویزا کمتر از 6 سال بین 6 تا 12 سال بالاتر از 12 سال
شنگن رایگان 35+19 یورو 60+19 یورو
اقامت  پایین تر از 18 سال بالاتر از 18 سال
40 یورو 75 یورو

فرم درخواست ویزای شنگن کوتاه مدت آلمان

مدارک درخواست روادید شنگن کوتاه مدت آلمان با توجه به هدف سفر

دیدار خانواده

توریستی

تجاری

بازدید نمایشگاه

کنگره و سمینار

مأموریت کاری

رقابت های ورزشی

همراه فرد بیمار

درمان پزشکی

ترانتزیت فرودگاهی

پرسشنامه امنیتی درخواست ویزای آلمان

چک لیست مدارک درخواست ویزای شنگن آلمان

فرم درخواست ویزای شنگن کوتاه مدت از طریق ویدکس

 

فرم درخواست روادید بلند مدت اقامتی آلمان (دو عدد پر شده)

فرم اطلاعات ارتباطی و معرفی نماینده 

لطفا توجه فرمایید که جهت پیوست به خانواده در ارتباط با پناهجویان مورد تایید, در روز مصاحبه, علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهی سازمان مهاجرین و پناهجویان آلمان (BAMF) در ارتباط با شخص پناهجوی ساکن آلمان نیز مورد نیاز میباشد.

مدارک درخواست روادید پیوستن خانواده به همسر و فرزندان همراه آلمان

مدارک درخواست روادید پیوستن فرزند به والدین آلمان

مدارک درخواست روادید پیوستن والدین به فرزند زیر سن قانونی آلمان

مدارک درخواست روادید برای ازدواج آلمان

مدارک درخواست روادید پیوست به خانواده آلمان برای اتباع افغانستان

 

مدارک درخواست روادید برای تحصیل در آلمان

مدارک درخواست روادید برای دانشمندان و پژوهشگران مهمان در آلمان

مدارک درخواست روادید برای پزشکان متخصص و سایر موارد اقامت پزشکی

 

مدارک درخواست روادید برای تأسیس شرکت (کار آزاد) آلمان

مدارک درخواست روادید اشتغال به کار (کارت آبی) آلمان

مدارک درخواست روادید جستجوی کار آلمان

مدارک درخواست روادید ورود مجدد به آلمان