اخبار تعیین وقت سفارت

از زمان درخواست تا زمان سفر 8 الی 10 هفته فاصله باشد

  • وقت تایید مدارک جهت سفارت آلمان به صورت فوری ارائه می گردد..

 

  • هم اکنون برای درخواست وقت مصاحبه سفارت آلمان برای ویزای شنگن کوتاه مدت باید از زمان درخواست تا زمان سفر 4 ماه فاصله باشد.

 

  • ساعات کاری از شنبه تا چهارشنبه، 10 صبح تا ساعت  16 می باشد ولی پشتیبانی تلگرام در کل هفته وجود دارد.

 

jahan visa telegram