وقت تایید مدارک سفارت آلمان

فرم درخواست وقت تأیید مدارک سفارت آلمان

1

تکمیل فرم و ارسال درخواست

2

دریافت تاییدیه وقت مصاحبه سفارت

3

پرداخت هزینه

4

ارسال وقت تعیین شده

درخواست وقت تأیید مدارک سفارت آلمان

  • حروف لاتین مطابق با گذرنامه
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpg, jpeg.
    با استفاده از زبانه کناری عکس صفحه اول گذرنامه خود را ارسال کنید