وقت سفارت سوئد

فرم درخواست وقت سفارت سوئد

1

تکمیل فرم و ارسال درخواست

2

دریافت تاییدیه وقت مصاحبه سفارت

3

پرداخت هزینه

4

ارسال وقت تعیین شده

درخواست وقت سفارت سوئد

  • در این قسمت هدف از سفر خود را انتخاب کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpg, jpeg, jpeg.
    صفحه اول پاسپورت خود را ارسال کنید

هزینه ای که در سایت اعلام گردیده، هزینه وقت سفارت است و هزینه صدور ویزا که برای سفارت سوئد در هنگام تعیین وقت باید به سفارت پرداخت گردد جداگانه و بر اساس نرخ روز یورو دریافت می گردد.