وقت سفارت آلمان

وقت تأیید مدارک فوری موجود است

فرم درخواست وقت سفارت آلمان

1

تکمیل فرم و ارسال درخواست

2

دریافت تاییدیه وقت مصاحبه سفارت

3

پرداخت هزینه

4

ارسال وقت تعیین شده

درخواست وقت سفارت آلمان

  • حروف لاتین مطابق با گذرنامه
  • تذکر: هزینه وقت تایید مدارک ۳۰۰ هزار تومان می باشد. تذکر2: هزینه وقت سفارت شنگن ۳۸۰ هزار تومان می باشد که ۱۹۰ هزار تومان برای خود سفارت می باشد
  • شهر، نام نمایشگاه، اسم شرکت و مکان محل بازدید را به طور دقیق وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpg, jpeg.
    با استفاده از زبانه کناری عکس صفحه اول گذرنامه خود را ارسال کنید